Kursy komputerowe - informacje ogólne
Ofertę kierujemy do osób, które nie miały nigdy styczności z komputerem oraz do osób z bardzo małym doświadczeniem w posługiwaniu się nim. W przystępny sposób wyjaśnimy jak wykorzystywać komputer do pracy oraz do zabawy. Kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Skrócony wykaz tematów poruszanych w ramach kursu:

1. Informacje ogólne o komputerze, urządzeniach peryferyjnych
2. Windows - informacje ogólne o systemie
3. Konfiguracja podstawowych elementów Windows
4. Tworzenie/usuwanie skrótów do programów
5. Sposoby przechowywania danych w komputerze, hierarchia katalogów
6. Tworzenie katalogów, plików, usuwanie katalogów, plików
7. Przykład instalacji programu użytkowego, zasady deinstalacji programów
8. Praca z plikami multimedialnymi - dźwięk, obraz
9. drukarki, drukowanie,
10. Dyski - jak przechowują dane, jak są podzielone
11. Dyski sieciowe, praca w sieci, mapowanie dysków
12. defragmentacja, scandisk,

Ukończenie kursu zapewnia posiadanie wiedzy niezbędnej do sprawnego posługiwania się komputerem zarówno w domu jak i w pracy.
Ukończenie kursu zapewnia posiadanie wiedzy niezbędnej do sprawnego posługiwania się Internetem