Kursy fiskalne - informacje ogólne
Ofertę kierujemy do osób pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Kurs kierowany jest do osób, które nie miały wcześniej kontaktu z kasami fiskalnymi jak i do tych, które chciałyby swoją wiedzę usystematyzować. Kurs trwa 12godz, kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Skrócony wykaz tematów poruszanych w ramach kursu:

1. Wprowadzenie w tematykę fiskalną
2. Podstawowe pojęcia, terminologia
3. Zapoznanie uczestników z urządzeniami fiskalnymi
4. Podstawowe obowiązki sprzedawcy/kasjera
5. Serwisowanie urządzeń
6. Procedury sprzedaży, raportowania
7. Procedury związane z anulowaniem sprzedaży
8. Najczęstsze błędy popełniane w trakcie użytkowania kasy
9. Podstawowe elementy programowania kas(bardzo ogólnie)
10. Czynności związane z zamknięciem/zawieszeniem działalności.
11. Odsprzedaż kasy

Ukończenie kursu daje gwarancję posiadania umiejętności i wiadomości niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze sprzedawcy, lub też uzupełniających wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.